Neidio i'r prif gynnwy

Canllaw i gydweithio rhwng y GIG, contractwyr gofal sylfaenol a'r diwydiant fferyllol

Mae AWTTC wedi diweddaru canllawiau sy'n nodi'r gofynion a'r ystyriaethau allweddol ar gyfer cydweithio llwyddiannus rhwng GIG Cymru, contractwyr gofal sylfaenol a'r diwydiant fferyllol ac mae'n disodli'r ddogfen gwaith partneriaeth flaenorol. 

Mae cydweithio, yng nghyd-destun y canllawiau hyn, yn cyfeirio at gwmnïau fferyllol sy'n gweithio gyda sefydliadau eraill y GIG, gan gynnwys Clystyrau Gofal Sylfaenol a Chwmnïau Buddiannau Cymunedol, i ddarparu mentrau sy'n gwella gofal cleifion neu sydd er budd cleifion neu fel arall o fudd i'r GIG ac, o leiaf, yn cynnal gofal cleifion. Dylai aelodau o Gymdeithas Diwydiant Fferyllol Prydain (ABPI) gydymffurfio â Chod Ymarfer ABPI wrth ymgymryd â threfniadau cydweithredol; felly hefyd cwmnïau fferyllol eraill sy'n cadw at God Ymarfer ABPI. Mae ABPI Cymru Wales a Chonffederasiwn GIG Cymru wedi datblygu pecyn cymorth cydweithio a chydweithio ar gyfer diwydiant a GIG Cymru sy'n ystyried pum gwerth craidd GIG Cymru. Dylai cyflogwyr y GIG a chontractwyr gofal sylfaenol sy'n ymwneud â phrosiect cydweithredol neu weithio ar y cyd ddilyn deddfwriaeth berthnasol a chodau ymddygiad proffesiynol priodol. 

Rhaid i gydweithio llwyddiannus sicrhau bod ymddiriedaeth a chyswllt rhesymol rhwng y rhai sy'n gweithio gyda'i gilydd, boed hynny o GIG Cymru neu o'r diwydiant fferyllol. Gall cydberthnasau o'r fath, os cânt eu rheoli'n briodol, fod o fudd i'r sefydliadau dan sylw.  

Lawrlwytho/gweld: Canllaw i gydweithio rhwng y GIG, contractwyr gofal sylfaenol a’r diwydiant fferyllol (PDF, 246kb) (Saesneg yn unig)

Dilynwch AWTTC: