Neidio i'r prif gynnwy

AWTTC yn mynychu Cynhadledd Comisiwn Bevan 2023

Cynhaliwyd y gynhadledd, dan y teitl “Y Pwynt Tyngedfennol: Ble Nesaf Ar Gyfer Iechyd A Gofal?”, yn y Celtic Manor yng Nghasnewydd ac roedd yn gyfle gwych arall i AWTTC arddangos ei waith, gwneud cysylltiadau a chael sgyrsiau ystyrlon.

Roedd Karen Jones, Sabrina Rind (Uwch Fferyllwyr) a Stephanie Francis (Rheolwr Prosiect) wrth law i godi ymwybyddiaeth o waith pwysig AWTTC ac AWMSG a thynnu sylw at y cydweithio rhwng AWTTC a diwydiant.

Roedd y gynhadledd hefyd yn nodi 75 mlynedd ers sefydlu’r GIG ac yn dathlu ei gyflawniadau dros y 75 mlynedd diwethaf, gyda ffocws ar ddod o hyd i atebion i heriau presennol a rhai’r dyfodol i sicrhau bod gennym system iechyd a gofal cynaliadwy sy’n diwallu anghenion nawr ac yn y dyfodol.

Roedd yn canolbwyntio ar bedair thema allweddol, sef Datblygu Pobl a Chymunedau Gwydn a Dyfeisgar; Integreiddio Iechyd a Gofal Cymdeithasol o Ansawdd Sy’n Addas i Bobl; Creu Dulliau Cydradd Dda a Chynaliadwy; a Thrawsnewid i Fod yn Addas ac yn Hyblyg ar gyfer y Dyfodol.

Archwiliwyd y themâu hyn gyda siaradwyr a gydnabyddir yn rhyngwladol gan gynnwys; Yr Arglwydd Nigel Crisp KCB, y Prif Swyddog Meddygol Syr Frank Atherton, y Fonesig Sue Bailey, yr Athro Syr Michael Marmott a Judith Paget CBE.

Dilynwch AWTTC: