Neidio i'r prif gynnwy

Cyfarfodydd PAPIG

Mae dod i un o'n cyfarfodydd Grŵp Buddiannau Cleifion a Chyhoeddus (PAPIG) yn ffordd wych o ddarganfod mwy amdanom ni a sut i gymryd rhan yn ein gwaith. Mae croeso i bawb.

Cyfarfodydd nesaf - 19 Hydref 2023

Cofrestrwch ar-lein yma

Cynhelir y cyfarfod hwn yn rhithwir drwy Zoom

Bydd y bore yn cynnwys sgyrsiau ar:

  • Diweddariad AWTTC
  • Y 5 mlynedd nesaf – sut y bydd AWMSG yn cefnogi GIG Cymru i sicrhau’r canlyniadau gorau o feddyginiaethau (Dr Stephanie Francis a Dr Tom Curran, AWTTC)
  • Cymru difficile – haint C. difficile yng Nghymru (Dr Michael Perry, Iechyd Cyhoeddus Cymru)
  • Meddyginiaethau llysieuol – yn ddiogel ac yn naturiol?  (Dr Rob Bracchi, AWTTC)
  • Wythnos Diogelwch Meddyginiaethau 2023 (Dr Caroline Norris a Jenna Walker, Canolfan Cerdyn Melyn Cymru)

Rydym yn gobeithio y gwnewch chi ymuno â ni ar gyfer y digwyddiad rhad ac am ddim hwn. Llenwch ein ffurflen ar-lein os hoffech ddod i'r cyfarfod.

Cyfarfodydd blaenorol PAPIG

6 Gorffennaf 2023

Mae fideos o bob un o gyflwyniadau’r diwrnod ar gael isod (Saesneg yn unig).

Crynodeb AWTTC (Karen Jones, AWTTC)

 

Sut i roi’r gorau i gyffuriau gwrth-iselder yn ddiogel (Stevie Lewis and Dr Mark Horowitz, Institute for Psychiatric Drug Withdrawal)

 

Llinell gymorth meddyginiaethau i gleifion (Joanne Hubbard a Andrea Griffiths, Gwasanaeth Cyngor ar Feddyginiaethau Cymru)

 

Gwneud gwybodaeth i gleifion yn hygyrch ac yn gynhwysol (Simon Rose, Anabledd Dysgu Cymru)

 

Taflen hawdd ei darllen i bobl y rhagnodwyd tramadol (Karen Jones, AWTTC)

 

Gwybodaeth i’r cyhoedd am atal gwenwyno (Talan Parnell, Uned Gwenwynau Cenedlaethol Cymru, AWTTC)

 

Datgarboneiddio: presgripsiynu, defnyddio a gwaredu anadlyddion 2023–2030; Strategaeth genedlaethol i Gymru (Richard Boldero, AWTTC)

20 Ebrill 2023

Ffocws y cyfarfod hwn yw amlgyffuriaeth. Mae amlgyffuriaeth (un person yn cymryd sawl math o feddyginiaeth) yn gysylltiedig â risg uwch o wynebu problemau gan gynnwys sgil-effeithiau.

Y cyflwyniadau yn y cyfarfod:

  • Amlgyffuriaeth – safbwynt claf (Rob Lee, Diabetes UK) ac Amlgyffuriaeth – safbwynt gofalwr (Dr Rob Bracchi a Sabrina Rind, AWTTC)
  • Amlgyffuriaeth - rhoi canllawiau gweithwyr gofal iechyd proffesiynol ar waith gyda chleifion (Harriet Price a Sheridan Court, Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe ac Emyr Jones, Fferyllydd Ymgynghorol Cymru Gyfan)
  • Amlgyffuriaeth, diogelwch meddyginiaethau a rhoi gwybod am sgil-effeithiau (Jenna Walker a Caroline Norris, Canolfan Cerdyn Melyn Cymru)

Bydd fideos o'r cyflwyniadau ar gael yma yn fuan.

7 Chwefror 2023

Ffocws y cyfarfod hwn oedd fferylliaeth yn y gymuned ac mewn Ymarfer Cyffredinol. Mae fideos o bob un o gyflwyniadau’r diwrnod ar gael isod (Saesneg yn unig).

Presgripsiynu rheolaidd a’r broses adolygu meddyginiaeth flynyddol mewn Ymarfer Cyffredinol (Rachel Brace)

 

Beth sy’n newydd mewn fferylliaeth gymunedol (Kayleigh Williams)

 

21 Hydref 2022

Ffocws y cyfarfod ar-lein hwn oedd effaith amgylcheddol meddyginiaethau. Mae fideos o bob un o gyflwyniadau’r diwrnod ar gael isod (Saesneg yn unig).

Sut mae AWTTC/AWMSG yn cefnogi’r agenda cynaliadwyedd meddyginiaethau (Richard Boldero, AWTTC)

 

Ailgylchu anadlyddion mewn fferylliaeth gymunedol (Oliver Newman, Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe)

 

Safbwynt y diwydiant fferyllol ar gynaliadwyedd mewn perthynas â meddyginiaethau (Steve Hoare, ABPI)

 

Safbwyntiau cleifion ar gynaliadwyedd (Joseph Carter, Lung and Asthma UK)

 

Diweddariad ar Ganolfan Cerdyn Melyn Cymru (Jenna Walker, YCC Wales)

 

Am Uned Gwenwynau Cenedlaethol Cymru (Bethan Hughes, WNPU)

18 Mawrth 2022

 

12 Tachwedd 2021

 

23 Gorffennaf 2021

Fe wnaethon ni stopio ein gweithgareddau PAPIG wyneb yn wyneb arferol yn 2020 oherwydd y pandemig coronafirws.

Fodd bynnag, gwnaethom ail-gychwyn ein cyfarfodydd chwarterol trwy gynnal ein cyfarfod rhithwir cyntaf erioed PAPIG ar 23 Gorffennaf 2021. Mae fideo o'r digwyddiad hwn ar gael isod ac mae rhaglen y cyfarfod ar gael hefyd.

 

 

Dilynwch AWTTC: