Neidio i'r prif gynnwy

Strategaethau

Tynnu contract desfflwran cenedlaethol yng Nghymru yn ôl
06/12/23

Nod y prosiect hwn yw atal pob defnydd ar y nwy anesthetig desfflwran mewn ysbytai yng Nghymru. Mae hyn oherwydd ei effaith gormodol ar yr amgylchedd, diffyg budd clinigol o’i gymharu â dewisiadau eraill sydd ar gael yn fwy diweddar, a chost uchel.

Datgarboneiddio: rhagnodi, defnyddio a gwaredu anadlydd 2023–2030. Strategaeth genedlaethol i Gymru
17/11/23

Mae’r ddogfen hon yn nodi strategaeth genedlaethol i leihau ôl troed carbon anadlyddion yng Nghymru, ac yn amlinellu’r camau allweddol i’r GIG a’i bartneriaid yng Nghymru i:

  • leihau gorddibyniaeth ar anadlyddion lliniaru;
  • lleihau’r defnydd o anadlyddion sydd â photensial uchel ar gyfer cynhesu byd-eang; a
  • sicrhau bod anadlyddion yn cael eu gwaredu’n gyfrifol.
Gwneud y defnydd gorau posibl o'r cyfle a gyflwynir gan feddyginiaethau biodebyg – Strategaeth Genedlaethol i Gymru
05/01/23

Mae'r strategaeth hon yn nodi'r camau y bydd y GIG a'i bartneriaid yng Nghymru yn eu cymryd i gefnogi'r amodau sydd eu hangen i greu marchnad feddyginiaethau biolegol a bio-debyg cryf a chystadleuol yn y DU er budd y GIG, cleifion ac economi Cymru.

Dilynwch AWTTC: