Neidio i'r prif gynnwy

Strategaethau

Gwneud y defnydd gorau posibl o'r cyfle a gyflwynir gan feddyginiaethau biodebyg – Strategaeth Genedlaethol i Gymru
05/01/23

Mae'r strategaeth hon yn nodi'r camau y bydd y GIG a'i bartneriaid yng Nghymru yn eu cymryd i gefnogi'r amodau sydd eu hangen i greu marchnad feddyginiaethau biolegol a bio-debyg cryf a chystadleuol yn y DU er budd y GIG, cleifion ac economi Cymru.

Dilynwch AWTTC: